Domů » Archiv » Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí Regionu Slezská brána

Na jednání zástupců členských obcí DSO Region Slezská brána konaného dne 3. května 2018 ve Václavovicích bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1.

Dokument k prohlédnutí

http://www.slezskabrana.cz/Public/PublicUpload/Images/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%C4%8D.1%20-%202018.pdf

 

Do listinné podoby je možno nahlédnout na adrese: Nádražní 38, Paskov 739 21.