Domů » Služby občanům » Odpady » Poplatky za odpady v roce 2019

POPLATKY ZA ODPADY V OBCI DOBRATICE V ROCE 2019

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice, činí na rok 2019 částku ve výši 520,-Kč pro poplatníka, kterou je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního roku.

Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice zůstává poplatek pro rok 2019  za 1 popelnici ve výši 1.500,-Kč.

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 nebo  u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. Jako variabilní symbol při platbě převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.

Preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení známky na popelnici.