Domů » O obci » Informace » Usnesení z 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobratice

konaného dne 29. října 2018 od 17:00 hodin