Domů » O obci » Informace » Podpora domovních čistíren odpadních vod na území obce Dobratice

Bližší informace a formuláře pro poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000 Kč /1 domovní čistírna odpadních vod z rozpočtu obce Dobratice na realizaci stavby domovní čistírny odpadních vod (DČOV) na území obce Dobratice, která nahradí stávající žumpu nebo septik,  naleznete v přiložených souborech.