Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Bližší informace v přiloženém souboru