Domů » O obci » Archiv podle kategorie Informace (Stránka 3)

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezký kraj – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2010229/19/3200-11460-803051,  ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019.


...
Čtěte více

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – medvěd hnědý

Krajský úřad MSK, odbor ŽP a zemědělství, č.j.: MSK 55914/2019, Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, , viz přiložený soubor

...
Čtěte více