Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Povinně zveřejňované informace

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

žádost čj. 519/2020
odpověď k čj. 519/2020
Požadované kopie zápisů byly žadateli zaslány na adresu trvalého bydliště.


...
Čtěte více

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

žádost čj. 518/2020
odpověď na žádost čj. 518/2020
Požadovaná kopie Rozpočtu byla žadateli zaslána na adresu trvalého bydliště.


...
Čtěte více

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Dobratice

 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Obec Dobratice,
...
Čtěte více