Domů » O obci » Samospráva » Schválený územní plán obce Dobratice, platný od 1.11.2009

Územní plán obce Dobratic byl projednán a vydán formou opatření obecné povahy na zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 14.10.2009 a účinnosti nabyl dne 01.11.2009. Změna č. 1 Územního plánu Dobratice byla projednána a vydána formou opatření obecné povahy dne 14.05.2012 a byla vyhlášena dne 15.05.2012 s účinností od 01.06.2012.

 

Dobratice-oduvodneni1.doc
Dobratice-navrh1.doc
200911051325365431.pdf
USES-Dobratice.pdf
titl-list.pdf
Oduvodneni-zpracovane-porizovatelem-k-UP.pdf
Dobratice_ZPFT.pdf
Dobratice-tabulky.pdf
Dobratice-oduvodneni.pdf
Dobratice-navrh.pdf

9_SVZ-legenda.pdf
9_SVZ.pdf
8_ZPF-legenda.pdf
8_ZPF1.pdf
7_KOORDINACNI-legenda.pdf
7_KOORDINACNI1.pdf
6_VPS-legenda.pdf
6_VPS1.pdf
5_ENERGETIKA-legenda.pdf
4_VODNI_HOSPOD-legenda.pdf
5_ENERGETIKA1.pdf
4_VODNI_HOSPOD..pdf
3_DOPRAVA1.pdf
3_DOPRAVA-legenda.pdf
2_HLV1.pdf
2_HLV-legenda.pdf
1_ZAKL_CLENENI1.pdf
1_ZAKL_CLENENI-legenda.pdf
Dobratice-tabulky1.doc
Dobratice_ZPFT1.doc
Oduvodneni-zpracovane-porizovatelem-k-UP.doc  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie