Domů » Obecní úřad » Vyhlášky » Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 1/2015 o stanovení systému třídění, shromažďování, sběru, přepravy, využívání, odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobratice

OZV-12015.pdf
priloha-c.-1-k-vyhlaasce1.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie