Domů » O obci » Informace » Charita Frýdek-Místek nabízí bezplatnou službu ZOOM pro osoby s duševním onemocněním

Jsme sociální služba  – Sociální rehabilitace – ZOOM, Charita Frýdek-Místek pro osoby duševně nemocné, působíme na území města Frýdku – Místku a v obcích do 10 km od něj.

Svým klientům pomáháme v obtížné životní situaci – kupř. hledat či udržet bydlení nebo práci, učíme je postarat se o domácnost, o děti či o sebe sama, doprovázíme naše klienty na úřady, k lékařům, pomáháme jim s hospodařením s financemi,…

Naše služba je pro klienty bezplatná a dobrovolná. Potřebujeme však, aby se o nás potenciální klienti dozvěděli, nebo abychom se my dozvěděli o nich.

Pracovnice ZOOMu

Mgr. Dominika Jonáková

vedoucí střediska, sociální pracovník

tel: 732 449 204, e-mail: zoom@charitafm.cz

 

Charita Frýdek-Místek, ZOOM

Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek

www.charitafm.cz

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie