Domů » O obci » Informace » Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů možnou zavlečenou infekcí koronavirem SARS-CoV-2

Bližší informace v přiložené příloze.

Kontaktní údaje místně příslušného epidemiologa pro okr. Frýdek-Místek pro poskytnutí informací při postupu dle bodu B a C přílohy  – kritéria hodnocení onemocnění COVID 19, splnění epidemiologických kritérií, tj. pobyt v zasažené oblasti (např. Itálie regiony Lombardie, Benátsko, Jižní Korea):

MUDr. Blažena Braunsteinová, tel. 558 418 301

blazena.braunsteinova@khsova.cz

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie