Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Státní pozemkový úřad – zahájení aktualizace bonitních půdně ekologických jednotek v k.ú. Dobratice

Aktualizace BPEJ bude provedena na části katastrálního území v rozsahu pozemku parc. č. 858/3.

 

Bližší informace v přiloženém souboru.