Domů » O obci » Programy jednání ZO, Usnesení ZO » Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice ze dne 10.6.2024    • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

      Logo Evropské unie