Domů » O obci » Informace » Zájezd pro dobratické seniory 5. září 2024

Ve čtvrtek 5. září 2024, odjezd od obecního úřadu v 7:00 hodin.

Milí senioři,

první zastávkou letošního výletu bude město Rýmařov, kde navštívíme Textilní expozici muzea – vše o hedvábí a brokátu v kostce a Filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách.

Další zastávkou našeho výletu bude hrad Sovinec, poté navštívíme Pradědovu galerii  u Halouzků u hradu Sovinec, kde se dřevo mění na umění a krásu.

Závěrem navštívíme město Šternberk.

Cena vstupného činí celkem cca 200 Kč, tento finanční obnos bude vybrán v autobuse.

Počet míst v autobusu je omezen, proto se přihlaste v dostatečném předstihu na obecní úřad,  telefon  558 651 387 nebo 734 159 585 a nebo na  email: obec@dobratice.cz, nejpozději do 30. srpna 2024.

Na setkání s Vámi se těší Ivona Bortlíčková  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie