Domů » O obci » Archiv podle kategorie Projekty obce

Úprava areálu mateřské školy Dobratice

Projekt „Úprava veřejného prostranství v areálu Mateřské školy Dobratice – herní prvky“ byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova vyhlášeného v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.
Stávající veřejné prostranství areálu MŠ Dobratice už nevyhovovalo současnému provozu mateřské školy a veřejnosti. Proto hlavním cílem projektu bylo vybudovat plnohodnotný herní prostor pro děti předškolního věku.
...
Čtěte více

Projekt obce: Dobratické centrum volnočasových aktivit

Dobratické centrum volnočasových aktivit – tak jsme nazvali areál u fotbalového hřiště, který chceme v následujících letech rekonstruovat a zvýšit tak jeho úroveň funkční i estetickou. Celý záměr jsme rozdělili na dvě části, a to na rekonstrukci vlastního technického zázemí a na využití přilehlých lesních pozemků k vybudování lesoparku.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie