Domů » O obci » Archiv podle kategorie Projekty obce

Projekt „Aktivní a zdravé stárnutí v Dobraticích v roce 2023“

Projekt „Aktivní a zdravé stárnutí v Dobraticích v roce 2023“ (01262/2023/SOC) je spolufinancován ve výši 54.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023....
Čtěte více

Dokončení a kolaudace „Vodovodu dolní kravín“


V loňském roce se nám podařilo realizovat rozšíření vodovodního řadu s pracovním názvem „Vodovod dolní kravín“ a 8. března 2023 jsme obdrželi kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby.
Cílem projektu bylo zlepšení zásobování obyvatel v dané lokalitě pitnou vodou, ať už jde o stávající stavby, nebo novostavby, případně provozovny.
...
Čtěte více

Úprava areálu mateřské školy Dobratice

Projekt „Úprava veřejného prostranství v areálu Mateřské školy Dobratice – herní prvky“ byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova vyhlášeného v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.
Stávající veřejné prostranství areálu MŠ Dobratice už nevyhovovalo současnému provozu mateřské školy a veřejnosti. Proto hlavním cílem projektu bylo vybudovat plnohodnotný herní prostor pro děti předškolního věku.
...
Čtěte více

Projekt obce: Dobratické centrum volnočasových aktivit

Dobratické centrum volnočasových aktivit – tak jsme nazvali areál u fotbalového hřiště, který chceme v následujících letech rekonstruovat a zvýšit tak jeho úroveň funkční i estetickou. Celý záměr jsme rozdělili na dvě části, a to na rekonstrukci vlastního technického zázemí a na využití přilehlých lesních pozemků k vybudování lesoparku.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie