Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Dokumenty ke stažení (Stránka 3)

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne : 02.05.2017 od : 12:00 hod do : 14:30 hod.
...
Čtěte více

Nařízení Státní veterinární správy – úprava vymezení ochranného pásma a pásma dozoru (ptačí chřipka)

Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/032581-T ze dne 10.03.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka).
Narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_-_ohnisko_Dobra_-_zmena.pdf
mapa_s_vyznacenym_pasmem_dozoru_-_ohnisko_AI_Dobra.png


...
Čtěte více

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipka)

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.
Obce v pásmu dozoru (desetikilometrové pásmo), kde se nachází i naše obec Dobratice, musí mít k dispozici soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže.
Nádoba pro bezpečné uložení uhynulých ptáků v naší obci je umístěna u obecního úřadu,
...
Čtěte více

Veřejná vyhláška čj. MMFM 12053/2017, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení a dopravního zařízení v rámci stavby Bezbariérový chodník od železničního mostu po MŠ Dobratice – III. etapa

cj-422016.pdf
2-DZ—Dobratice-chodnik-III.-etapa.pdf


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie