Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad (Stránka 183)

Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků,
...
Čtěte více

Sněm starostů SOPM.

Dne 4. 7. 2008 v 9.30 hod. se koná sněm starostů SOPM na obecním úřadě v Dobraticích s následujícím programem:
1. Výzva k předložení nabídek – Naučná stezka Prašivá
2. Kontrola úkolů z minulého sněmu SOPM
3. Různé
4. Došlá pošta
Ing. Dana Vlčková
předsedkyně SOPM...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie