Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad (Stránka 2)

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Dobratice

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s § 65 odst. 1 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí předány aktualizované údaje o nemovitých věcech, uvedených v § 65 odst. 2 katastrálního zákona, platné ke dni 1.8.2022
DobraticeStáhnout

...
Čtěte více

Záměr obce, záměr pachtu vodního díla

Záměr pachtu vodního díla s názvem:
  1.  „Vodovod Dobratice II – SO 23, 32“, které představuje vodovod v délce 2702,51 m, DN 100 z materiálu PVC, vodovod v délce 876,43 m, DN 80 z materiálu PVC, vodovod v délce 0,3 m, DN 80 z materiálu PE, vodovod v délce 0,19 m, DN 50 z materiálu PE.
  2. „Dobratice –
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie