Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad (Stránka 5)

Návrh závěrečného účtu DSO Region Slezská brána za rok 2021

V elektronické podobě je k nahlédnutí na internetových stránkách DSO http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty. Do listinné podoby je možno nahlédnout na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.


...
Čtěte více

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

na silnici III/04821 a místní komunikaci parc.č. 410/18, 408/2, 431/1 vše v k.ú. Dobratice z důvodu provádění montážních prací a pohybu techniky při provádění převěšování nadzemního vedení NN a výměny sloupů NN.
Více v přiložených souborech.


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie