Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Archiv úřední desky (Stránka 2)

Státní pozemkový úřad – zahájení aktualizace bonitních půdně ekologických jednotek v k.ú. Dobratice

Aktualizace BPEJ bude provedena na části katastrálního území v rozsahu pozemku parc. č. 858/3.
 
Bližší informace v přiloženém souboru.


...
Čtěte více

Magistrát města Frýdek-Místek, Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

spočívající v umístění svislého dopravního značení a umístění dopravního zařízení v rámci stavby „Oprava místních komunikací  2C a 3C v obci Dobratice“ na parc.č. 436/1 a 269/7, vše v k.ú. Bukovice u Dobratic.
 
Bližší informace v přiložených souborech.

...
Čtěte více

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie