Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Archiv úřední desky (Stránka 2)

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

na silnici III/04821 a místní komunikaci parc.č. 410/18, 408/2, 431/1 vše v k.ú. Dobratice z důvodu provádění montážních prací a pohybu techniky při provádění převěšování nadzemního vedení NN a výměny sloupů NN.
Více v přiložených souborech.


...
Čtěte více

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu

spočívající v umístění svislého dopravního značení v obci Dobratice. Více informací v přiložených dokumentech.


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie