Domů » Označené příspěvkymenu-clanek-O-Obci

Zastupitelstvo

Složení Zastupitelstva obce  2018 – 2022
RNDr. Alena Kacířová, starostka, tel: 558 651 254, mobil: 724 179 174
Radovan Otipka, místostarosta,  tel.: 558 651 254, mobil: 724 617 286
Ing. Břetislav Bortlíček,  předseda finančního výboru
Stanislav Moravec, předseda kontrolního výboru
Mgr.
...
Čtěte více

Základní informace

Obec Dobratice je základní územní samosprávný celek a tvoří součást vyššího územně samosprávného celku – Moravskoslezského kraje. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech (samostatná působnost). Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie