Domů » Sdružení a spolky » SDH » Prapory SDH

SDH Dobratice má ve vlastnictví 2 prapory, a to Historický prapor SDH a Čestný prapor ÚV ČSPO.

Historický prapor SDH


 


            V roce 2007 nabídli manželé Milan a Jiřina Hlisnikovští našemu sboru finanční dar ve výši 50 000 Kč na zhotovení Historického praporu SDH. S velkou radostí jsme tak velký a neobvyklý dar přijali. Prapor, znak a malé vlaječky nám zhotovila firma Alerion z Brna. Sbor manželům jako poděkování dal u stejné firmy vyšít stuhu k 80. výročí s jejich jmény. 5. května je náš Historický prapor s vozidly Avií a T 148 požehnán při mši svaté za hasiče.


 


 


Čestný prapor ÚV ČSPO


 


            V roce 1965 na návrh OV ČSPO ve Frýdku-Místku se dostalo naší organizaci nejvyššího svazového vyznamenání, jako záslužné práce pro společnost, udělením Čestného praporu ÚV ČSPO. Vysoké svazové vyznamenání bylo uděleno u příležitosti výroční členské schůze 10. ledna 1965.


            V roce 2007 u příležitosti 80. výročí založení SDH udělená na návrh 4. okrsku ,,Doberského“  Stuha III. stupně k Čestnému praporu.


   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie