Domů » O obci » Informace » Základní informace

Obec Dobratice je základní územní samosprávný celek a tvoří součást vyššího územně samosprávného celku – Moravskoslezského kraje. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech (samostatná působnost). Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Postavení a působnost obce vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny: Po: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.St: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.

Kontaktní a identifikační údaje:
Obec Dobratice
Adresa: Dobratice 49, 739 51 – pošta Dobrá
Telefon: +420 558 651 254, +420 558 651 387
E-mail: obec@dobratice.cz
WWW: https://www.dobratice.cz

IČ: 00577057   ID datové schránky:  9pzbsb6
Bankovní spojení: ČS,a.s., čú: 1681973389 / 0800,   ČSOB, čú: 2012822 / 0300

Kraj: Moravskoslezský

Kód obce: 027146 
IČZÚJ: 552 542 
Výměra obce: 704,49 hektarů 
Počet obyvatel k 1.1.2022: 1332
Počet katastrálních území: 2; 62713-Bukovice u Dobratic; 62714-Dobratice 
Počet základních sídelních jednotek: 5; 
1. 02713-Bukovice; 
2. 02714-Dobratice 
3. 02715-Hranice 
4. 02716-Podlesí 
5. 02717-Šprochovice 

Nadmořská výška: 350-440 metrů nad mořem 
Zeměpisná délka: 18° 30¢; šířka: 49° 40¢;  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie