Domů » Archiv podle kategorie O obci

Základní informace a články o obci.

Dotazník Komunitní plánování sociálních služeb – prosíme občany o jeho vyplnění

Jelikož bylo zatím doručenou pouze 16 vyplněných dotazníků ( viz text níže), prosíme občany o  vyplnění pokud možno do konce tohoto týdne, tj. do 18.7.2021. Děkujeme.
Odkaz na dotazník k vyplnění.
http://www.ikor.cz/_dobratice/index.php
 
*****************************************************************************************************************
 
prostřednictvím Regionu Slezská brána,
...
Čtěte více

Magistrát města Frýdku-Místku, Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu

spočívající v umístění svislého dopravního značení a umístění dopravního zařízení v rámci stavby Oprava místních komunikací  2C a 3C v obci Dobratice na parc.č. 436/1 a 269/7, vše v k.ú. Bukovice u Dobratic
 
Viz soubory níže

...
Čtěte více

Státní pozemkový úřad – zahájení aktualizace bonitních půdně ekologických jednotek v k.ú. Dobratice

Aktualizace BPEJ bude provedena na části katastrálního území v rozsahu pozemku parc. č. 858/3.
 
Bližší informace v přiloženém souboru.


...
Čtěte více