Domů » O obci » Archiv podle kategorie Kronika

Historie obce, kronika

Obec Dobratice byla pravděpodobně založena po období vlády Jiřího z Poděbrad, to je konec 15. a počátek 16. století. Vznik obce Dobratice můžeme datovat někdy kolem roku 1512, o čemž svědčí vykopávky keramiky, nalezené v části Šprochovice, jejichž stáří bylo určeno na toto období. První písemná zmínka o obci Dobratice pochází z roku 1580,
...
Čtěte více

Obec před padesáti léty – kronikářský záznam z roku 1960

 
Kronikářský záznam pana Jana Stříže, který psal Obecní kroniku od r. 1952. Kronikář Jan Stříž doplnil údaje v Obecní kronice z období před I. světovou válkou, stručně a pečlivě popsal dobu první republiky, okupace a dobu poválečnou.V kronikářských záznamech pokračoval až do roku 1960. Ve svém posledním kronikářském záznamu z roku 1960 čtenáře seznamuje s politickým a kulturním děním v obci,
...
Čtěte více

Kronika obce-ukázka

Pohled na Kroniku Dobratic a ukázka z originálu...
Čtěte více

Vánoce podle kronikáře.

vybráno z kroniky Dobratic

Vánoce začínaly Štědrým dnem, ve který se přísně postilo, takže ke štědrovečerní večeři usedala rodina po společné modlitbě s náležitou chutí k jídlu. Výběr jídel na štědrovečerním stole převážně obsahu rostlinného býval různý podle ustálených zvyků rodiny. Maso se však nikde nejedlo a ryby mívali tu jen v některých rodinách.
...

Čtěte více

Začátek Kroniky

Obecní kronikář
Prvním kronikářem obce Dobratice byl ustanoven usnesením obecního zastupitelstva ze dne …….. Jan Poloch, řídící učitel v Dobraticích. Narodil se 13.června 1882 v Janovicích, okr. Frýdek-Místek. Obecnou školu vychodil v Janovicích v letech 1889 – 1896, pak chodil 1 rok do německé školy obecné a 2 roky do německé školy měšťanské ve Frýdku.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie