Domů » O obci » Samospráva » Samospráva

 Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech.

Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky.

Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě, v zákoně o obcích a v zákoně o krajích.

Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován.

Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy.

 

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie