Domů » O obci » Archiv podle kategorie Samospráva

Samospráva

 Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech.

Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky.

Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě,
...

Čtěte více

Komise, výbory

Výbory zastupitelstva obce a Komise zřízené starostkou obce na volební období 2018 – 2022: 
 
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Břetislav Bortlíček
Členové: Ing. Ondřej Spilka, Ing. Zlatuše Šašinková
 
Kontrolní výbor:
Předseda: Stanislav Moravec
Členové: Mgr.
...
Čtěte více

Zastupitelstvo

Složení Zastupitelstva obce  2018 – 2022
RNDr. Alena Kacířová, starostka, tel: 558 651 254, mobil: 724 179 174
Radovan Otipka, místostarosta,  tel.: 558 651 254, mobil: 724 617 286
Ing. Břetislav Bortlíček,  předseda finančního výboru
Stanislav Moravec, předseda kontrolního výboru
Mgr.
...
Čtěte více

Schválený územní plán obce Dobratice, platný od 1.11.2009

Územní plán obce Dobratic byl projednán a vydán formou opatření obecné povahy na zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 14.10.2009 a účinnosti nabyl dne 01.11.2009. Změna č. 1 Územního plánu Dobratice byla projednána a vydána formou opatření obecné povahy dne 14.05.2012 a byla vyhlášena dne 15.05.2012 s účinností od 01.06.2012.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie