Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Úřední deska

Opatření obecné povahy – kontrola státních hranic se Slovenskem

Opatření obecné povahy v souvislosti s prodloužením kontrol státních hranic se Slovenskem, nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 4.2. 2023 do 23:59. Viz níže přiložený soubor.
OOPStáhnout

...
Čtěte více

Svazek obcí Region Slezská brána Paskov – rozpočtové opaření č. 4/2022, oznámení o zveřejnění

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
OZNÁMENÍ Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že:
Závěrečný účet za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána na rok 2021 zveřejněno od 16.06.2022
Rozpočtové opatření č.
...
Čtěte více

Sdružení obcí povodí Morávky: Oznámení o zveřejnění dokumentů


Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje rozpočet DSO SOPM a související dokumenty. Jedná se o rozpočtové provizorium, návrh rozpočtu,  schválený rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet.
...
Čtěte více

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, Oznámení o zveřejnění dokumentů

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
OZNÁMENÍ Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že:
Závěrečný účet za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána na rok 2021 zveřejněno od 16.6.2022
Rozpočtové opatření č.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie