Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad

Magistrát města Frýdku-Místku, Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu

spočívající v umístění svislého dopravního značení a umístění dopravního zařízení v rámci stavby Oprava místních komunikací  2C a 3C v obci Dobratice na parc.č. 436/1 a 269/7, vše v k.ú. Bukovice u Dobratic
 
Viz soubory níže

...
Čtěte více

Státní pozemkový úřad – zahájení aktualizace bonitních půdně ekologických jednotek v k.ú. Dobratice

Aktualizace BPEJ bude provedena na části katastrálního území v rozsahu pozemku parc. č. 858/3.
 
Bližší informace v přiloženém souboru.


...
Čtěte více