Domů » Archiv podle kategorie Obecní úřad (Stránka 2)

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky a souvisejících dokumentů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje rozpočet DSO SOPM a související dokumenty. Jedná se o schválený rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet.
Uvedené materiály jsou zveřejněny na webových stránkách svazku, http://sopm.cz/, v sekci 
...
Čtěte více

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2021, Rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2024 dobrovolného svazu obcí Regionu Slezská brána, Paskov

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
OZNÁMENÍ
Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024
jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách RSB:
https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty
a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na adrese: Nádražní č.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie