Domů » Obecní úřad » Profil zadavatele

Profil zadavatele najdete na těchto stránkách

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna i na oficiálních stránkách obce Dobratice.    • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

      Logo Evropské unie