Domů » Označené příspěvkymenu-clanek-O-Obci

Zastupitelstvo

Složení Zastupitelstva obce  2022 – 2026

Radovan Otipka, starosta, tel.: 558 651 254, mobil: 724 617 286
Kateřina Vitásková, místostarostka, předsedkyně kulturní komise, mobil: 739 325 722
Ing. Břetislav Bortlíček, člen finančního výboru
Ing. Tomáš Bortlíček, člen technické komise
Mgr.
...
Čtěte více

Základní informace

Obec Dobratice je základní územní samosprávný celek a tvoří součást vyššího územně samosprávného celku – Moravskoslezského kraje. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech (samostatná působnost). Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie