Domů » Sdružení a spolky » SDH » Námětové cvičení – požár budovy 9.6.2007

V sobotu jsme zúčastnili společně s jednotkou dobrovolných hasičů z Frýdku námětového cvičení zaměřeného na likvidaci požáru budovy v 2. nadzemním podlaží ve výcvikovém objektu HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě – Vítkovicích. Cvičilo se v reálném prostředí se skutečným požárem, který byl založen ve dvou místnostech současně. Dobratičti hasiči prováděli likvidaci požáru v jedné místnosti, vyhledávání osoby (z bezpečnostních důvodu figuríny) a doplňování frýdecké cisterny. Při tomto ojedinělém cvičení, které se výrazně lišilo od okrskového cvičení organizovaného jednou ročně, jsme získali cenné poznatky a zkušenosti s rozvojem požáru, s tvorbou dopravního a útočného hadicového vedení, s pohybem v zakouřených místnostech a vyhledáváním osoby.


Další foto a informace na: www.sweb.cz/sdhdobratice


                                        www.sweb.cz/sdhfrydek
  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie