Domů » Sdružení a spolky » Sport » Přeložení utkání mužů v Nýdku

Sdělujeme všem hráčům a příznivcům kopané, že po vzájemné dohodě bylo utkání mužů v Nýdku dne 5.6.2013 přeloženo na středu 12.6.2013 v 17.00 hodin. Výbor TJ  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie