Domů » Sdružení a spolky » SDH » Oslavy založení SDH a svěcení hasičského praporu a vozidel 5.5.2007

V sobotní dopoledne proběhlo při mši svaté za hasiče slavnostní požehnání hasičských vozidel a historického praporu, který byl při příležitosti 80. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci zhotoven z finančního daru manželů Milana a Jiřiny Hlisnikovských.


Po mši svaté následovalo posezení pozvaných hostů, členů SDH a jejich rodinných příslušníků v pohostinci Na šenku, kde byla promítnuta prezentace důležitých události ve sboru od založení v roce 1927 až po současnost s komentářem starostky sboru paní Marie Otipkové. Po prezentaci proběhlo vyznamenání některých členů. Bylo uděleno 10 medaili Za věrnost 10 let, 1 stužky Za věrnost 20 let, 4 stužek Za věrnost 30 let, 5 stužek Za věrnost 40 let, 2 medaile Za příkladnou práci, 1 medaile Za zásluhy, 2 Čestná uznání OSH. Zástupce SH ČMS Ing. Boček předal sboru Stuhu III. stupně k Čestnému praporu SH ČMS. Po předání vyznamenání následoval oběd a  zábava, která trvala až do pozdních večerních hodin. 
  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie