Domů » Sdružení a spolky » SDH » Historie Sboru dobrovolných hasičů Dobratice

Historie hasičstva v naší obci se začala psát v roce 1927.

Historie Sboru dobrovolných hasičů Dobratice


 


Historie dobrovolných hasičů v naší obci začíná v roce 1927. V červnu téhož roku se sešel přípravný výbor včele s Karlem Chovancem. Výbor vypracoval spolkové stanovy a ty byly zemskou politickou správou v Brně schváleny pod názvem „Sbor dobrovolných hasičů pro Dobratice a Šprochovice“.                 

Dne 28. srpna 1927 se konala první ustavující valná  hromada hasičského sboru a prvním zvoleným starostou byl Rudolf Gongol. Hlavním úkolem tohoto výboru bylo vybavit sbor potřebnou výzbrojí a výstrojí. V roce 1928 byla zakoupena první stříkačka. Stavba hasičské zbojnice byla dokončena v roce 1934 přistavbou věže na sušení hadic. Celá budova byla ze dřeva. „Bratři hasiči“ se poprvé v roce 1933 účastní závodů frýdecké župy ve Starém města a družstvo ve složení – Dominik Blahut, Dominik Štvrtňa, Albín Kacíř a Bohumil Dobiáš skončilo na 3. místě. Historickým mezníkem bylo založení ženského oddílu v roce 1936.  V roce 1938 byl schválen nový název  „Sbor dobrovolných hasičů pro Dobratice“. V době polské okupace a 2. světové války spadal náš sbor pod polské orgány, později podléhal Landrátu v Hnojníku. Po osvobození byly schváleny nové Stanovy, jednotné pro všechny sbory v republice. Novým starostou sboru v naší obci se stal Karel Chovanec, kterého v roce 1954 vystřídal Albín Kacíř. Stávající budova hasičské zbrojnice  (společná pro MNV a hasiče) byla zahájena v prosinci 1948 a zkolaudována byla  v roce 1952.V květnu 1949 byla zakoupena motorová stříkačka a hasičský sbor dostává v červnu 1950 poplašnou sirénu s dosahem slyšitelnosti 8 km.

V roce 1951 hasiči dostávají nový název Československé hasičstvo (ČSH),   v  roce 1953 Místní jednota ČSPO a  v roce 1973 SPO ČSSR (Svaz požární ochrany). Dochází k výměně předsedy – stává se jím Stanislav Kacíř, velitelem je Břetislav Veselka, jeho funkci přebírá v roce 1978 Jan Gurník. Do čela sboru v roce 1993 je zvolen Ing. Lumír Baum, poté Ing. Petr Kacíř.

Po sametové revoluci vzešlo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho činnost je zaměřena do oblasti poskytování odborné pomoci v oblasti ochrany před požáry a zdolávání mimořádných událostí.

V současné době zastává post starostky paní Marie Otipková a velitelem jednotky je Daniel Dvořák.

 

Pozn.:Podrobnější informace o historii SDH Dobratice jsou uvedeny v ALMANACHU, který byl vydán u příležitosti 80. výročí sboru.

Almanach-60.-vyroci-zalozeni-SDH.pdf
Almanach-80.-vyroci-zalozeni-SDH.pdf
Almanach-50.-vyroci-zalozeni-SDH.pdf  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie