Domů » Sdružení a spolky » SDH » Požár skládky – Dobratice

V úterý 23.12.2008 v 18:48 byl naší jednotce nahlášen požár „LESNÍ, POLNÍ POROST“ v Dobraticích. K nahlášené události jsme vyjeli s technikou CAS 32 – T148 v plném osazení tzv. 1+3 a DA FORD TRANZIT v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár skládky v těsné blízkosti lesa, proto bylo nutné zahájit rychlý a účinný zásah proti možnosti rozšíření požáru na blízký les.Tento zásah byl velmi náročný na fyzickou kondici zasahujících, bylo nutné postupně celou skládku přeházet a uhašovat podzemní ohniska a také na množství použitého hasiva. Při tomto zásahu naše jednotka spolupracovala s HZS Moravskoslezského kraje se stanicí HZS Nošovice. Po ukončení zásahu bylo místo předáno majiteli. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie