Domů » Sdružení a spolky » Sport » Tiskové prohlášení TJ Comfort Dobratice

K neoficiálním webovým stránkám zaměřenými na TJ.

Prohlášení


 


Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Comfort Dobratice se na své schůzi dne 17.3.2009 opakovaně zabýval prezentací své činnosti na internetových webových stránkách a schválil jednomyslně toto prohlášení:


 


Činnost celé TJ Comfort Dobratice a všech jeho družstev je prezentována na webových stránkách obce Dobratice na stránce Sport. K prezentaci na těchto stránkách byli určeni za TJ Comfort Dobratice oficiální zástupci a to pan Karel Moškoř a Ing.Aleš Buchníček, kteří mají k této činnosti dostatek erudice a důvěru našich členů i celého Výkonného výboru TJ.


Informace o dění kolem družstva fotbalu žen TJ Comfort Dobratice, které jsou zveřejňovány na jiných, neoficiálních webových stránkách, jsou vyloženě soukromou záležitostí určité skupiny, která za nimi stojí a TJ Comfort Dobratice se od těchto informací distancuje.


Nehodláme ani vést o této problematice veřejnou diskuzi na webových stránkách s anonymy.


Jsme ochotni vyslechnout jakýkoliv návrh nebo námět na zlepšení naší prezentace od toho, kdo je ochoten přijít  je přednést na zasedání Výkonného výboru TJ. Máme jedinou podmínku, aby jste váš záměr přijít, předem nahlásili tajemníkovi, nebo předsedovi TJ.


 Ing.Břetislav  B o r t l í č ek


      předseda TJ Comfort Dobratice  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie