Domů » Sdružení a spolky » Sport » Výkonný výbor TJ Comfort Dobratice, o.s.

Složení výkonného výboru TJ Comfort Dobratice.

Břetislav 

Bortlíček,Ing. 

přeseda 

Dobratice  316

720 441 354  

Boris

Causidis 

tajemník 

Dobratice 227

774 739 227

 Karin

Klesniaková 

 hospodář

Dobratice 333

732 740 170

Václav

Bortlíček

 člen

Dobratice 64

731 700 953

Alexandr

Causidis

 člen

Dobratice 69

602 527 293

Monika

Dobiášová

 člen

Dobratice 212

606 304 818

Petr

Vlček

 člen

Český Těšín

605 592 507

Marie

Kratochvílová

 člen

Dobratice 75

775 858 553 

Miroslav

Skokan

 člen

Dobratice 212

721 421 223

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revizní komise TJ Comfort Dobratice,o.s.

 Stanislav Moravec  předseda  Dobratice   737 961 614 
 Jiří Volný,JUDr. tajemník  Dobratice 57  773 253 353 
 Aleš Buchníček,Ing.  člen  Dobratice 297  736 666 654 

 

Revizní komise byla zvolena na Valné hromadě 7.11.2009  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie