Domů » Sdružení a spolky » SDH » Kontrolní a revizní rada SDH

Předseda: Kratochvílová Marie
Členové: Otipka Radovan
  Poljak Rudolf

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie