Domů » Sdružení a spolky » Sport » Šachový oddíl » Odešel kamarád – šachista Lumír Slanina

Se smutkem ve své duši musím oznámit šachistům, příznivcům šachistů a šachové hry i dalším kolegům, že nás 3.listopadu 2010 nečekaně navždy opustil náš kolega Lumír Slanina ve svých nedožitých 44 letech. Věnujte tomuto věčně usměvavému kamarádovi tichou vzpomínku.

za dobratický šachový oddíl – Aleš Buchníček  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie