Domů » Sdružení a spolky » Sport » Změna názvu sportovního oddílu

Na valné hromadě TJ Comfort Dobratice dne 17.12.2010 byl všemi přítomnými členy odsouhlasen návrh zahrnující návrat k původnímu názvu sportovního oddílu a to na Tělovýchovná jednota Dobratice s účinností od 1.1.2011.
Výkonný výbor tímto děkuje firmě Comfort Dobratice a jejím majitelům za dlouholetou spolupráci trvající od roku 2001 jako hlavního sponzora. Věříme, že v příštím období bude spolupráce pokračovat jako s ostatními sponzory.
za výkonný výbor TJ Dobratice ing.Břetislav Bortlíček  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie