Domů » Sdružení a spolky » SDH » Okrskové námětové cvičení 2011

Letošní okrskové námětové cvičení proběhlo v sobotu 22.10. v odpoledních hodinách v Horních Domaslavicích. Jednotka SDH obce Dobratice vyjela s CAS 32 – T 815 v počtu 1+3 a po příjezdu na místo události prováděla dle určení velitele zásahu likvidaci požáru a ochlazování vedlejší budovy.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie