Domů » Sdružení a spolky » SDH » Okrskové námětové cvičení Dobratice

V sobotu 10.11. okolo 15 hodiny proběhlo v Dobraticích v objektu bývalého vepřína námětové cvičení doberského okrsku. Cvičení se zúčastnily tyto jednotky a prováděly následující činnosti:

Dobratice – likvidace požáru osobního automobilu, poskutnutí první pomoci zraněné osobě

HZS Nošovice – vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu

Vojkovice – vyhledávání zraněné osoby v terénu, poskutnutí první pomoci zraněné osobě

Dobrá – likvidace požáru zemědělského objektu 1C proudem

H. Domaslavice – vyhledávání zraněné osoby v terénu, poskutnutí první pomoci zraněné osobě

Nošovice – nasazení přetlakové ventilace, záchrana osoby ze zakouřených prostor, likvidace požáru 1C proudem

D. Tošanovice – doplňování vody pomoci PS 8

Pazderna – doplňování vody pomoci PS 12SDH
  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie