Domů » Sdružení a spolky » Sport » Valná hromada TJ Dobratice

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

v souladu se Stanovami Tělovýchovné jednoty Dobratice, o.s. oznamuje členům,

že v neděli 15.12.2013 se koná od 15,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice

V A L N Á   H R O M A D A

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího a pracovního předsednictva

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise

4. Schválení programu valné hromady

5. Schválení jednacího řádu

6. Schválení volebního řádu

7. Zpráva o činnosti TJ Dobratice, o.s. od poslední valné hromady.

8. Zpráva o hospodaření TJ Dobratice, o.s. od poslední valné hromady

9. Zpráva revizní komise TJ Dobratice, o.s. od poslední valné hromady

10. Zpráva mandátové komise

11. Volba výboru TJ Dobratice, o.s.

12. Volba revizní komise TJ Dobratice, o.s.

13. Diskuse.

14. Usnesení a závěr.

 

                                                                     Zve Výbor TJ Dobratice, o.s.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie