Domů » Sdružení a spolky » Sport » Valná hromada TJ Dobratice

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se provádí změny v názvech občanských sdružení a týká se to také TJ Dobratice. Je proto nutné se sejít a schválit nové stanovy, zvolit statutární orgán, nový výbor i kontrolní komisi. Datum, místo konání a program Valné hromady je uveden níže.

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.

oznamuje svým členům,

že v neděli 13.12.2015 v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích

V A L N Á H R O M A D A

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího

3. Volba pracovního předsednictva

4. Volba komisí

5. Zpráva mandátové komise

6. Schválení programu

7. Schválení jednacího řádu

8. Schválení volebního řádu

9. Návrh novely stanov Tělovýchovné jednoty, o.s.

10. Diskuse k novele stanov

11. Schválení návrhu stanov

12. Zpráva o činnosti od poslední valné hromady

13. Zpráva o hospodaření od poslední valné hromady

14. Zpráva revizní komise od poslední valné hromady

15. Volba členů výboru a volba revizní komise

16. Diskuse k ostatním bodům

17. Usnesení a závěr

 

Výbor TJ Dobratice,o.s.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie