Domů » Sdružení a spolky » Klub důchodců » Klub důchodců

Klub důchodců Dobratice byl založen dne 4.3.2012 na ustavující schůzi, kde byl zvolen sedmičlenný výbor a přijat plán činnosti klubu na daný rok.

V současnosti ke květnu 2017 čítá klub 69 členů. Klub důchodců se řídí plánem činnosti na daný rok, kde každý měsíc je připravena nějaká akce, např. pro zdatnější důchodce výšlapy do Beskyd nebo jízda na kolech, dále smažení vaječiny, uzení klobásek, karty „Žolík“, exkurze aj.

Klub důchodců je aktivní složkou v obci, např. při očistě naší vesnice, při akcích pořádaných obecním úřadem.

V současnosti má klub devítičlenný výbor, předsedou klubu je od samého začátku založení Klubu důchodců Dobratic, pan Antonín Šigut.

 

Kontakt:

Antonín Šigut

telefon: 608760989

sigut.antonin@seznam.cz

 

     • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

      Logo Evropské unie

    ŠANCE pro HONZU
    Aktuálně vybráno : 132 000 Kč