Domů » Sdružení a spolky » Klub důchodců » Důchodci na zájezdu

Důchodci na zájezdu

Komise kulturní a  sociální při OÚ Dobratice uspořádala zájezd pro místní důchodce do Valticko – Lednického kraje dne 8. září tr.. Počasí nám po celou dobu velice přálo. První zastávkou byl Valtický zámek, jehož první zmínky sahají do 11. století. Od roku 1391 až 1945 byl majetkem rodu Liechtensteinů. Za 2. světové války byl částečně poškozen a po roce 1947 byl využíván i jako věznice pro ženy. Přesto se zachovaly cenné památky z 19. století, nábytek, koberce, porcelánový jídelní servis, křišťálové lustry a jiné. Nejcennějším majetkem jsou zde obrazy různých autorů z 18. a 19. století. Součásti zámku je i nádherná zámecká kaple, která má i varhany. Kaple je nyní využívána jen pro svatební obřady. Celý zámecký areál vč. krajiny a staveb v okolí jsou natolik významné, že v roce 1996 byl Valtický zámek zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Zároveň jsme navštívili Národní zemědělské muzeum ve Valticích, které je u náměstí pod zámkem. Jsou zde k vidění různá náčiní k opracování půdy, lisy na lisování vinných hroznů, zařízení k pálení pálenky, různé preparatované (vycpávané) ptactvo, polní a drobná lesní zvěř.

Další zastávkou byly Lednice, nádherný Lednický zámek a jeho okolí. Zámek patřil také rodu Liechtenštejců. Budovali jej v 18. a 19. století. K vidění jsou zde zachovalé nábytky a obrazy ve stylu Baroca, nábytek, tapety, dřevěná schodiště jsou původní, neboť původní majitelé zámku si je před zestátněním nemohli nebo nestačili odvést. Okolí zámku tvoří nádherná zahrada a skleníky, úžasná podívaná, doslova pastva pro oči. Zámek a okolí obdivuje řada návštěvníků, turistů ze zahraničí a říká se, že okolí zámku je „Zahradou Evropy“, proto také památka je rovněž zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Poslední zastávkou byla Břeclav, kde je k vidění nádherná cihlová stavba zvaná „ROTUNDA“. Chrám byl postaven knížetem Janem II. z Liechtenštejna v létech 1895 – 1898.  Je vybudován z 200 druhů cihel, na výšku má 50,7 m a hlavní architektonickým motivem stavby je vysoká kopule.

Foto ze zájezdu na http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/Zajezd_KD_2017_-_Lednicko-Valticky_areal/

Závěrem chceme touto cestou poděkovat paní Ivoně Bortličkové za přípravu a dobrý průběh zájezdu a také poděkování patří její pomocnici paní Monice Dobiášové a OÚ.

Kohut Jiří, účastník zájezdu  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie