Domů » Sdružení a spolky » Klub důchodců » Senioři bilancovali

Již tradičně středa patří důchodcům a tak se 13. 12. 2017 scházejí v klubovně OÚ na valné hromadě Klubu důchodců Dobratice. Hodnotili uplynulý rok, který byl nabitý akcemi, vytýčili si a schválili program akcí pro rok 2018, který bude opět bohatý. Rovněž projednali hospodaření KD. Mezi důchodce zavítala paní starostka obce, která přednesla výčet uskutečněných stavebních prací v obci za rok 2017 a zároveň informovala o investičních akcích v roce 2018. Po skončení VH jsme každý ochutnali pohoštění připravené výborem KD, především díky panu Tondovi Šigutovi a paní Mařence Šimíkové. Poté si vyměnili losováním vánoční dárečky.

Důchodci si odskočili také k ZŠ, podpořit akci „ Česko zpívá koledy“.

Přejeme Vám všem –  Vánoce plné štědrosti, v novém roce mnoho štěstí, pohodu a dobré zdraví.

Kohut Jiří, za výbor KD  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie