Domů » Sdružení a spolky » Sport » TJ Dobratice-TJ Raškovice–mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje

– mimořádné opatření při epidemii s účinností ode dne 24.7.2020 od 6:00 hod do odvolání:

 

3. v omezení konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že provozovatel/pořadatel musí zajistit dodržování následujících pravidel:

  • u každého vstupu je na viditelném místě k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou,
  • účastníci hromadné akce se pohybují či pobývají na akci s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.


  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie